آینده پژوهی درعلوم تربیتی
 
فرنگیس الیاسی دانشجوی دکترای مدیریت گرایش آینده پژوهی


نوشته شده در تاريخ شنبه ششم خرداد 1391 توسط فرنگیس الیاسی
 

 Presentation a model for the relationship determination evaluating between the effectiveness of the in-service training courses to teachers Empowering Isfahan state

Farangis Elyasia[1],Marziehghobadipourb,PhD, Farhad Shafiepour Motlaghc, PhD

a Future studies PhD student, Shakhespajouh Inistitute, Esfahan . Iran

Corresponding author: Email:elyasifar21@yahoo.com

bDepartment of Educational  , Esfahan, Iran

marziehghobadipour88@gmail.com

cDepartment of Educational administration, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran

farhad_shafiepoor@yahoo.com

 

Abstract

 This study evaluated the relationship between the effectiveness of the training course was to Empowering teachers. The method of this study has been a descriptive correlation.The population of this research is of all the high school teachers in the 2012-2013 city school years in Isfahan. Sampling method has been clustering that was eventually phased out of 326 randomly selected secondary school teachers in the areas 2, 4, and 5 were selected. The research tools were three questionnaires that included: 1. the researcher made in-service training assessment questionnaire 2. The researcher made assessment skills questionnaire. 3. The researcher made Empowering Teachers. For data analysis, Pearson correlation and stepwise regression and structural equation modeling approach has been used. The overall results showed that the inservice teacher training (short term, long term, or a combination) and Empowering teachers, there is a significant relationship.An indirect effect of short-term training to Empowering teachers has been (0.018), the indirect effect of Empowering teachers to teach long-term has been (0.023), and the indirect effect of the program on the Empowering of teachers has been (0.027). Based on the findings, GFI=0.091, GFI= 0.95, RMR= 0.086, P (value) = 0.000, df = 3 and RMSEA=0.763, which indicates a relatively good fit of the model.

Keywords: In-Service training, teacher Empowering, education, short-term, long-term training;ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دوازدهم بهمن 1392 توسط فرنگیس الیاسی
 
مانند بسیاری از اصطلاحات‏، اتفاق نظري درخصوص مفهوم آينده‌پژوهي وجود ندارد. «آینده اندیشی که برای آن معادل‌های مختلفی نظیر آینده پژوهی، آینده شناسی،
آینده نگاری، آینده نگری، مطالعات آینده و امثالهم در زبان فارسی پیشنهاد شده، یک قلمرو معرفتی پرتکاپو در کشورهای پیشرفته و نیز در کشورهایی است که با شتاب در تلاش رسیدن به گردونه کشورهای پیشرفته قرار دارند. هر یک از این معادل‌های فارسی به نوبه خود ترجمه یکی از اعضای مجموعه متنوع واژگانی است که در زبانهای اروپایی برای تأکید بر جنبه‌های مختلف قلمرو فراخی به کار گرفته شده که در حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون به روندهای آینده نظر می‌کند و می‌کوشد از میان روندهای ممکن و محتمل، مطلوب‌ترین‌ها را شناسایی کند و برای تحقق آن از هم اکنون زمینه سازی و برنامه ریزی کند.» (پایا،۱۳۸۵) 
 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفتم دی 1392 توسط فرنگیس الیاسی
 (مورد مطالعه؛ دبیران آموزش و پرورش دوره متوسطه هوشمند شهر تهران)

فرنگیس الیاسی

 دکترفرهاد شفیع پور مطلق

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی رابطه بین بهره گیری از لب تاب، تب لت، و آی پد با یادگیری اثربخش مبتنی بر میانجی گری انگیزه تحصیلی بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را  کلیه دبیران آموزش و پرورش دوره متوسطه هوشمند شهر تهران در سال تحصیلی 91- 1390 تشکیل داده اند. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای استفاده شده است. ابزار تحقیق بر  سه نوع است: پرسشنامه محقق ساخته شامل: پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری از فناوری اطلاعات وارتباطات(بهره گیری از لب تاب، تب لت و آی پد) ، پرسشنامه محقق ساخته انگیزه تحصیلی دانش آموزان و پرسشنامه محقق ساخته یادگیری اثربخش.  برای تأمين روایی پرسشنامه، از نظرات متخصصان و اساتيد استفاده استفاده بعمل آمد. در این پژوهش به منظور  تجزیه وتحلیل داده ها  از روش همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد. بطور کلی نتایج پژوهش نشان داد، بین بهره گیری از لب تاب، تب لت، و آی پد در خصوص تقویت توانایی های شناختی، عاطفی، و روانی-حرکتی با توسعه یادگیری اثربخش، رابطه معناداری وجود دارد. نیز یافته ها نشان داد، انگیزه تحصیلی، رابطه بین بهره گیری از لب تاب، تب لت، و آی پد را با توسعه یادگیری اثربخش، میانجی گری می کند. بر اساس نتایج جدول فوق، شاخص GFI برابر با 95/0 و شاخص  AGFI برابر با 93/0 ، AGFI     برابر با 248/0 ،   برابر با 46/252بوده که حاکی از برازندگی مدل می باشد.

 کلید واژه ها

لب تاب، تب لت، آی پد ، یادگیری اثربخش


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سوم مرداد 1392 توسط فرنگیس الیاسی

پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه

پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه

همکار ارجمند

ضمن عرض سلام و احترام و تشکر از بذل عنایت شما، همانطوری که مستحضر هستید، امروزه اینترنت جزء لاینفک خدمات اطلاع­رسانی در کتابخانه­ها شده است و کتابداران بدون بهره­گیری از این پدیده، در پاره­ای از موارد قادر به ارائه خدمات به مراجعان خود نیستند. اما پاره­ای از مسایل و مشکلات بعضاً کتابداران را در استفاده از این تکنولوژی با مشکلاتی مواجه می­سازد. شناسایی این مسائل و تدوین راهکارهای مناسب از ضروری­ترین وظایف مسئولان به شمار می­رود. در همین راستا، پرسشنامه حاضر بر گردآوری اطلاعات مورد نیاز پایان­نامه کارشناسی ارشد اینجانب در خصوص "بررسی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه­های دانشگاهی شهر قم" تهیه شده است. یقیناً پاسخهای کارشناسانه شما عزیزان مسئولان را برای هرگونه برنامه­ریزی یاری خواهد کرد. خواهشمندم با دقت و عنایت کافی برای سوالات پاسخ­های لازم را ارائه کنید. در پایان لازم به توضیح است که پاسخهای ارائه شده از ناحیه شما کاملاً محرمانه خواهد ماندادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392 توسط فرنگیس الیاسی

 شخص مي تواند به ليستي از مردم واشيا فكر كند و مثالي بدهد از اينكه چطور هر يك آنچه كه به نظر مي رسد باشند، نيستند. بذله گويي و شوخي كردن، قابليت ديدن زندگي به صورت يك بازي سرگرم كننده است. شخص مي تواند زندگي را به صورت يك بازي نگاه كرده و به بازي يك اسم بدهد. شخص بايد زمانهاي احساسات متفاوت- خنده، لذت، ترس، عصبانيت، ناراحتي- را شناخته و برد و باخت ها را چارت‌بندي كند.

تواضع و فروتني، تمايل به سوال در مورد اهميت ارزشها، تفكرات و عقايد، كارها وجود شخصي مي باشد. يك فرد بايد به معني زندگي فردي را بررسي كرده و ببيند كه چگونه موقعيت هاي شادي فراهم مي آورند و چگونه روابط شاد، حاوي رنج و عذاب باشند. طعنه و استهزاء توانايي ديدن اينست كه موقعيتها سياه يا سفيد نيستند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392 توسط فرنگیس الیاسی

اصطلاح ترس از مدرسه به معناي ترس كودك از مدرسه رفتن است.

ترس يا هراس و اضطراب به معني خطر ناگهاني است. ترس متناسب با خطر است و اضطراب به ترس بدون منشأ گفته مي‌شود. ترس مرضي يا فوبيا ترسي شديد و عودكننده و غيرمنطقي است؛ ترسي كه به يك شخص، حيوان، شيء يا يك موقعيت معطوف مي‌شود و موجب اجتناب از موضوع ترساننده است.

كودك مبتلا به ترس از مدرسه، معمولاً كار مدرسه‌اي خود را خوب انجام مي‌دهد و از بهره هوشي خوبي برخوردار است. كودكي كه از مدرسه مي‌ترسد نزد مادرش مي‌ماند ولي كودك فراري از مدرسه در خيابان‌ها گردش مي‌كند و از بهره هوشي كمتر از متوسط برخوردار است.

ترس از مدرسه در كودكان مدرسه‌رو و در هر سني كه باشند ديده مي‌شود،ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392 توسط فرنگیس الیاسی

ارزشیابی آموزشی:

امروزه اكثر سازمانها دوره هاي آموزشي متعددي را در مراكز آموزش خود و يا مراكز آموزش موجود در داخل يا خارج از كشور براي توسعه كاركنان خود برگزار مي كنند و اجراي هر دوره متضمن سرمايه گذاري هنگفت و صرف زمان خدمتي نيروي انساني فعال است. لـــذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار حائزاهميت است به طوري كه همواره چنين پرسشهايي را مطرح مي كنند: سهم آموزش در بهبود محصول یا خدمات توليد شده چقدر است؟ دوره هاي آموزشي برگزار شده چقدر ما را در تحقق اهدافمان كمك كرده است؟ ضعف‌هاو قوتهاي برنامه هاي آموزشي كدامند؟ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392 توسط فرنگیس الیاسی
فصل ششم

دیدگاه فراینده شناختی

1.کارل براتیر از تمرکز مدارس بر آموزش مهارتهای موسوم به ........ و مهارت های ....... حمایت کرده است.(ص158)

الف) ا.- تفکر

ب) 3ر - عملی

ج) 3 ر - تفکر

د) ار – عملی

2. این جمله از کیست: اینکه کودک با مهارت های کسب شده چه میکند یا اینکه چگونه این مهارت ها در شکل دادن به شخصیت او تاثیر میگذازید.از دل مشغولی  هایی است ک فراتز از مزر های مهرت آموزی قرار می گیرد. (ص159)

الف)رابینسون

ب)برایتر

ج)تاپا

د)میلر

 

          ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 توسط فرنگیس الیاسی
 

1.کدام یک از دیدگاهها از طریق نهضت قابلیت مدار استمرار یافته ؟

الف.رفتاری               

ب.اجتماعی

ج.انسانگرایانه

د.رشدگرا

2.شاخص ترین نظریه پرداز روانشناسی رفتاری که نظریه کنشگر خود را در زمینه یادگیری مدرسه ای به کار برد .

الف.برونر

ب.اسکینر

ج.میلر

د.هربرت

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ششم خرداد 1391 توسط فرنگیس الیاسی

  1بررسی ساختار و عملكرد گروه هاي آموزشی و میزان اثربخشی آن در فرآیند آموزش در دوره ي متوسطه.2

بررسی میزان موفقیت و اثربخشی طرح آموزش مهار تهاي زندگی و آداب اجتماعی در مدارس مجري طرح.3

انجام مطالعات تحلیلی در مورد پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی در دوره متوسطه نظری.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه چهارم خرداد 1391 توسط فرنگیس الیاسی

     تعبیر خواب 

خوابها آنچه که می‌بینیم نیستند
اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید. خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. از طریق این سایت میتوانید خواب خود را تعبیر نمایید.
لازم به ذکر است اين وب سایت برگرفته از تعبير خواب معبران مختلف مي باشد ولي بيان تعبير خواب معبران مختلف دليل بر رد يا قبول صحبتهاي آنها نميباشد .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سوم خرداد 1391 توسط فرنگیس الیاسی
این وبلاگ کاملا علمی وآموزشی بوده وپیرامون مسائل علوم  تربیتی - برنامه ریزی درسی ایجاد شده وامیدوارم بتوانم با مطالب خود کمکی هرچند ناچیز به ترویج اطلاعات دوستداران این رشته تحصیلی داشته باشم  واین وب هیچگونه وابستگی سیاسی ندارد. 
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوم خرداد 1391 توسط فرنگیس الیاسی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب میهن بلاگ